Nyitóoldal Alapdokumentumok Vezetőségi tagok Tudományos Bizottságok Nemzeti titkárságok Hasznos linkek ICOH Magyarországi Titkárság Hírek/Események Kapcsolat ICOH-tagság ICOH

Az Elnök üzenete (2008)

 


Kedves ICOH-tagok!

Mialatt a világ sportolói a napos Pekingben ünneplik az olimpiát, itt az északi félteke legészakibb részén lassan visszavonul a nyár és átlépünk az év negyedik évszakába. Az ősz az összegzés időszaka, nemcsak a gabonát és gyümölcsöket ontó természet, hanem az évközbeni teljesítményt és eredményeket összesítő emberi tevékenységek számára is. Az ICOH számára az idei ősz különleges jelentőséggel bír, mivel nem csak egy év, hanem az ICOH hosszú történelme második századának az első három évét értékeli. A Fokvárosi Közgyűlés számára egy hároméves beszámoló készül, és közülünk sokan azzal vannak elfoglalva, hogy adatot gyűjtsenek tevékenységükről ezen időszak alatt.

 

Az ICOH választás jelöltjei jelen számban kerülnek bemutatásra. Örömmel tudatjuk, hogy kiváló jelöltjeink vannak mind az elnöki, alelnöki, mind pedig a bizottsági tagi posztokra. Emellett nagy megelégedésünkre főtitkárunk továbbra is vállalja rendkívül megterhelő feladatkörét. Ezen a ponton szeretnék köszönetet mondani mindazon tagoknak, akik elfogadták jelölésüket a választáson. A jó közösségi szellem és motiváció jele, ha valaki az ICOH, és az ICOH-n keresztül a nemzetközi foglalkozás-egészségügy szolgálatába áll. Most a tagok kötelessége, hogy leadják voksukat, amint főtitkárunk megnyitja a szavazást. A legjobb választás úgy történhet meg, ha minél nagyobb a részvételi arány. Ezért minden köztiszteletben álló tagunkat arra kérem, hogy a minél jobb eredmény érdekében éljen szavazati jogával.

Jelenlegi tisztségviselőink és tudományos bizottságaink jelenleg is az ICOH 2009-es tudományos programján dolgoznak. Ezzel párhuzamosan számos bizottsági esemény is zajlik az idén. Eddig mintegy 10 különböző eseményt szerveztek, és további 4 még az év vége előtt megrendezésre kerül. Emellett az ICOH és tagjai önállóan is közreműködtek más szakmai egyesületek találkozóin.

Egyedülálló esemény volt a 2008-as Világbiztonsági Kongresszus és a koreai Szöulban június végén, július elején megrendezett Biztonság és Egészségvédelmi Csúcstalálkozó. Az ICOH is meghívást kapott a csúcstalálkozóra, továbbá jelen volt a Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Szöuli Deklarációjához, amelyet a találkozón egyhangúlag elfogadtak és aláírtak. Az ICOH egyike azon az egyesületeknek, amelyek a foglalkozási biztonság és egészségvédelem eme, a maga nemében egyedülálló dokumentumát aláírták. A leglényegesebb, hogy a koreai kormány azonnal kezdeményezte a deklarációban foglaltak teljesítésének nyomon követését és összehívott erre a célra egy újabb találkozót Szöulba. Az ICOH vállalta, hogy kiveszi a részét a feladatból. Mindemellett az ICOH szakmai ülések szervezésével, az üléseken való elnökölésével és ICOH tagok tudományos előadásaival ténylegesen hozzá is járult a 2008-as Világbiztonsági Kongresszus tudományos programjához.

Egy további, igen fontos fejlődés történt a szakmai testvéregyesületekkel való kapcsolat terén is. A három egyesület: az ICOH, az IEA és az IOHA elnökei januárban megegyeztek arról, hogy egy Háromszoros Megállapodási Memorandumot készítenek elő, amit azóta az összes elnök is aláírt. Egy másik fontos eredmény a Nemzetközi Szociális Biztonság Egyesülettel (ISSA) közös Megállapodási Memorandum, amit a Szöuli Kongresszus kapcsán írtak alá. Ezen memorandumok hosszú távú alapot szolgáltatnak majd egy kellően rugalmas együttműködéshez a deklaráció teljesítésében.

A 2009-es ICOH Kongresszus szervezése is folyamatban van. Tárgyalások folytak a kongresszusok közti idő lerövidítéséről (2 évre) vagy meghosszabbításáról (4-5 évre). Véleményem szerint a jelenlegi háromévenkénti gyakoriság optimális: ez nem túl kevés ahhoz, hogy bizonyos mennyiségű kutatási eredmény összegyűlhessen, ahhoz viszont nem túl sok, hogy el is évüljön. Tudomásunk szerint a szervezőkhöz megfelelő mennyiségű absztrakt érkezett. Ez nem meglepő, mivel a tagok igen aktívan kutattak a Milánói Kongresszus óta. Minden bizonnyal hatalmas és igen színvonalas kongresszusnak leszünk tanúi a lehető legizgalmasabb környezetben, a legendás Fokvárosban.

A Fokvárosi Kongresszus – a korábbi kongresszusokhoz hasonlóan – fontos találkozási pontja lesz majd tudományos bizottságok és más, az ICOH-hoz közel álló csoportok későbbi találkozói megszervezésének. A minél jobb végeredmény érdekében kihangsúlyoznám az ehhez hasonló találkozók jó szervezésének fontosságát. A Tudományos Bizottság tisztségviselőinek megválasztására ugyancsak Fokvárosban kerül majd sor. Arra kérjük jelenlegi tisztségviselőinket, hogy nézzenek utána a Tudományos Bizottság által lefektetett, választási eljárásra vonatkozó irányelveknek. Létfontosságú a szükséges információk átadásának előkészítése a soron következő tisztségviselők, a Tudományos Bizottsági tagok és a bizottságot valamint a főtitkárt egyaránt koordináló ICOH alelnök részére. A választás során minimálisan megadandó információ azon tag neve, akit a következő ciklusra tisztségviselőnek javasolnak, illetve a kapcsolattartó neve, mindkettejük elérhetősége és szakmai múltja. Az előző ciklusváltásban rendkívül időigényes volt ezen információk megszerzése, ami nagyban késleltette a kinevezések hivatalossá tételét. Hasonlóképp szükségünk van a nemzeti titkárok elérhetőségeire is. Kérjük tehát, készítsék elő időben a találkozókat, pontosan dokumentáljanak mindent, azonnal tájékoztassák a következő ciklus tisztségviselői jelöltjeit, az ICOH vezetőségét, és gondoskodjanak az elérhetőségek megadásáról.

Engedjék meg, hogy minden tagunknak termékeny időszakot és a lehető legnagyobb sikert kívánjam a mindannyiunkat szolgáló foglakozás-egészségügybe fektetett erőfeszítéseikben.

Jorma Rantanen
ICOH elnök

Vissza