Nyitóoldal Alapdokumentumok Vezetőségi tagok Tudományos Bizottságok Nemzeti titkárságok Hasznos linkek ICOH Magyarországi Titkárság Hírek/Események Kapcsolat ICOH-tagság ICOH

Üzenet az elnöktől

Egy egyértelmű trend van kialakulóban a különféle munkakörülmények között kialakuló foglalkozási és munkavégzéssel összefüggő megbetegedések elsődleges prevenciója kapcsán.

Tisztelt ICOH-kollégák!

Egy egyértelmű trend van kialakulóban a különféle munkakörülmények között kialakuló foglalkozási és munkavégzéssel összefüggő megbetegedések elsődleges prevenciója kapcsán. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) becslései szerint világszerte évente körülbelül 2 millió ember halálát okozzák a munkavégzés okán kialakuló megbetegedések. Ez megdöbbentő, mivel a munkavégzés során kialakuló megbetegedések hatszor annyi munkavállaló halálát okozzák, mint a munkahelyi balesetek. A becslések szerint a munkavégzés kapcsán kialakuló, nem halálos kimenetelű megbetegedések száma világszerte évente 160 millióra tehető. A megbetegedett munkavállalók és családjuk által átélt megpróbáltatások mellett nagymértékű gazdasági veszteség is ér minket, amely a becslések szerint a világ GDP-jének körülbelül 4%-át teszi ki.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem világnapján 2013. április 28-án a foglalkozási megbetegedések prevencióján volt a hangsúly. Mi az ICOH-nál csatlakozunk ahhoz az együttműködéshez, amely a foglalkozási és munkavégzés kapcsán kialakuló megbetegedések prevencióját célzó hatékony irányelvek, stratégiák és programok kidolgozását végzi.

Egyre szélesebb körben felfigyelnek arra a tényre, hogy a különféle munkakörülmények között alkalmazott prevenciós módszerek hatékonyságának értékelése arra alapozva történik, hogy azok milyen hatással vannak a munkával kapcsolatos különböző tényezők kezelési folyamatára. Az ilyen folyamatmegközelítés szükségessége jól ismert a különféle munkakörülmények között felmerülő, munkával kapcsolatos kockázatok széles skálájának azonosításában és kezelésében, beleértve a felmerülő kockázatokat és az egyre összetettebbé váló munkaviszonyokat.

Az elsődleges prevencióban hatékony módszerek

Ez a trend a Tudományos Bizottságaink nemrég megtartott ülésein újszerű formában rajzolódott ki a különböző jelentésekből. Az ezeken az üléseken lezajlott beszélgetések az olyan elsődleges prevenciós módszerek hatékonyságára koncentráltak, amelyek képes megbirkózni a munkakörnyezet és a munkahelyi élet összetett körülményeivel. A hatékonyságot általában úgy közelítik meg, hogy megvizsgálják a prevenciós módszerek sokoldalúságát és fenntarthatóságát.

A figyelmet a munkahelyi eljárásokra irányítják, érintve az elvégzett munkát, valamint a szervezeti szempontokat egyaránt. Ez igaz az olyan különféle munkahelyi helyzetekre, amelyekben összetett foglalkozás-egészségügyi veszélyek állnak fenn, mint például vegyi kockázatok, vázizomrendszeri rendellenességek, allergiák, fertőzések és pszichoszociális kockázatok.

A Scientific Committee on Occupational Health and Development (foglalkozás-egészségügy és -fejlesztés tudományos bizottsága) által tavaly januárban Bengaluruban, Indiában tartott workshop kiemelt hangsúlyt helyezett a hely szempontjából kisebb munkahelyeket érintő, sokoldalú, munkával kapcsolatos tényezőket célzó gyakorlati eljárásokra. A kockázatfelismerés és -kezelés tevékenység-központú és költséghatékony módszereiről és eszközeiről folyt a megbeszélés. Számos, munkával összefüggő betegség észlelése nehézkes ezeken a munkahelyeken, és elengedhetetlen a célravezető és alapvető szolgáltatásokat nyújtó foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók általi közvetlen támogatás.

A Scientific Committee on Cardiology in Occupational Health (kardiológia a foglalkozás-egészségügyben tudományos bizottsága) által múlt márciusban Tokióban tartott konferencián jelentős előrehaladás volt megfigyelhető az egészséggel összefüggő életminőséggel és a pszichoszociális munkakörülményekkel kapcsolatos szív- és érrendszeri kockázati tényezők felmérésében. A pszichoszociális munkakörnyezet és az életmód javításának szív- és érrendszeri betegségek vonatkozásában megfigyelt hatásai álltak a középpontban. A résztvevők az egészségtelen munkakörülmények szabályozása révén elért kockázatcsökkentés mértékéről tárgyaltak, valamint az egészséges munkavégzést elősegítő stratégiák szerepét vizsgálták.

Biztató, hogy a különféle foglalkozási és munkával kapcsolatos betegségek elsődleges prevenciója kapcsán különböző intervenciós módszereket vizsgálnak és ültetnek át a gyakorlatba. Az ilyen, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók aktív támogatásával több szektorban alkalmazott intervenciós módszerek pozitív hatásáról egyre több bizonyíték áll rendelkezésünkre. Ez az előrelépés azért hasznos, mert megtudhatjuk, hogy a különböző munkahelyeken a sokoldalú intervenciók mely típusai hatékonyak foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásként.

Multidiszciplináris csapatmunka

Korábban úgy gondoltak a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokra mint prevenciós tevékenységek sorára, amelyek egy ismert, adott kockázatot céloznak meg. A szolgáltatások általában egyetlen problémára irányultak vagy a kockázati tényezők egy körére korlátozódtak. Ezzel szemben a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat ma átfogó eljárásként végzik, amely támogatja azokat a sokoldalú változtatásokat, amelyek a munkával kapcsolatban fellépő egészségügyi kockázatok megelőzéséhez, valamint a munkakörülmények és a munkavállalók egészségének javításához szükségesek. Míg sok munkahely esetében szükség van a hagyományos és felmerülő specifikus kockázatok kezelésére, manapság minden munkahelyen nagy az igény egy átfogó kockázatkezelési eljárás létrehozására.

Ehhez szükséges a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók multidiszciplináris csapatmunkája, valamint a különféle területek együttműködése. Például, mint az gyakran felvetik, általánosságban szükség van az egyes munkahelyekhez igazított, a munkaszervezésben kielégítő változást hozó, átfogó prevenciós intézkedések megtervezésére. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók felelőssége nem csak az, hogy felmérjék az egészségügyi veszélyeket és kockázatokat, hanem támogatniuk is kell a kockázatkelő és -szabályozó tevékenységekre irányuló kezdeményezéseket, beleértve a szervezési szempontokat is. Az ilyen multidiszciplináris csapatmunka révén a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók tájékoztatják az ügyvezetőket és a munkavállalókat a munka- és életkörülmények munkavállalók egészségére gyakorolt hatásáról, valamint a többféle kockázattal szemben bevezetett megelőző intézkedések hatásairól. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknak lehet a legfontosabb kezdeményező és támogató szerepe, együttműködve a célcsoportokkal és a munkakörülmények kialakításában érintett személyekkel.

Szem előtt kell tartani, hogy a költségvetési és technikai korlátozások miatt sok foglalkozás-egészségügyi csoport számára még mindig nehézkes olyan foglalkozás-egészségügyi szolgáltató csapat létrehozása, amely multidiszciplináris módon képes működni. Ezt olyan, számos országban megtett konkrét erőfeszítések tükrözik, amelyek a multidiszciplináris csapatok támogatásával együttesen végzik a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató rendszerek kiépítését.

A támogatás kiterjesztése a helyi szolgáltatókra

Az ILO-val, a WHO-val, valamint különféle regionális és nemzeti partnerszervezetekkel való nemzetközi együttműködés révén az ICOH tagjai hozzájárulnak a nem megfelelően ellátott munkahelyek foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásainak kiterjesztését támogató hatékony módszerek kifejlesztéséhez.

A múlt februárban a német társadalombiztosító, a DGUV, valamint az ILO, a WHO, az ISSA, az EU-OSHA és az ICOH által Drezdában megrendezett International Strategy Conference on Occupational Health and Safety (nemzetközi stratégiai konferencia a foglalkozás-egészségről és -biztonságról) konferencia témája a helyi foglalkozás-egészségügyi és -biztonsági szolgáltatók támogató tevékenységeihez kapcsolódó hálózatépítés volt. A számos regionális hálózattal kapcsolatos tapasztalatok nagyon biztatóak voltak.

A konferencia és más, a közelmúltban megrendezett gyűlés is rámutatott arra, hogy a nem megfelelően ellátott területeken és szektorokban működő foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások támogatása hatékony lehet, ha multidiszciplináris, tevékenység-központú segítséget nyújtanak a tanácsadó szolgáltatók helyi hálózatain keresztül, amelyekbe beletartoznak az állami szektorok és a technológiai intézmények is. Promotálnunk kell a sokoldalú megelőzési módszerek tervezésére irányuló munkahelyi kezdeményezések létrehozásának támogatását.

Az átfogó foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében fontosnak tűnik, hogy kiterjesszük a különféle helyi szituációkban hatékony, sokoldalú megelőző tevékenységek támogatását. Az ICOH jelentősen hozzá tud járulni ehhez az irányvonalhoz azáltal, hogy kiemelten kezeli a helyi szituációkban nyújtott szolgáltatások hatékonyságáról szóló párbeszédet.

Kazutaka Kogi

az ICOH elnöke


Vissza