Nyitóoldal Alapdokumentumok Vezetőségi tagok Tudományos Bizottságok Nemzeti titkárságok Hasznos linkek ICOH Magyarországi Titkárság Hírek/Események Kapcsolat ICOH-tagság ICOH

Az Elnök üzenete (2011)

Kedves ICOH Kollégák!

Megnövekedett érdeklődés mutatkozik az üzleti menedzsmentek által betöltött szociális felelősség és a munka-egészségügyi szolgálatok tevékenysége között. Az egyre növekvő érdeklődés tárgya a kereskedelem környezetre és égészségre gyakorolt hatásaival összefüggő. Ez a kapcsolat a munka-egészségügyi csoportok támogatási rendszerében csúcsosodik ki, mint annak szerves része. Ez a kérdés különösen fontos az úgy nevezett. testületi szociális felelősség előmozdításában. Felbátorítás a munkaegészség és munkabiztonság megerősítésének egyre növekvő szükségszerűségére, továbbá kezdeményezése egyfajta közösségi szemléletnek melyben a dolgozók részét képezik a kollektív felelősségnek. A másik jelentős irányvonal a munkahelyi krízis menedzsmentre való felkészültség kiemelése. Ez annak a felismerését erősíti, hogy munka-egészségügyi szolgálatok szerepe jelentős e tekintetben. Újabb keletű ICOH találkozókon való részvételem során készült jelentések két szempontból igazolják a hozzájárulásunk jelentőségét. Először ki kell alakítani a kereskedelem céljainak megfelelően a szükséges kockázatfelmérés és felügyeleti módszereket. Másodszor támogatnunk kell a részvételi tervezés valamint a kidolgozott módszerek végrehajtásának lehetőségeit a sürgősségi ellátás figyelembevételére való tekintettel is.

A dolgozók egészsége, mint megosztott felelősség

Azon üzleti menedzsmentek előmozdítása mely magába foglalja a munkaegészségügyet testületi felelősségnek minősül, amin a részvényesek is osztoznak. Így a munkaegészségügyi és munkabiztonsági szolgálatok fontos szerepet tölthetnek be ezen üzleti terület támogatásában a tervezés és végrehajtás során. E tekintetben nekünk, mint munkaegészségügyi szakembereknek fontos meghatároznunk a munkahelyi kockázatoknak megfelelő elsődleges prevenció módszereit minden dolgozó számára. Ahogyan a munka-egészségügyi szolgálatok üzleti menedzsmentekben betöltött szerepéről szóló megbeszélések rámutattak a hatékony kockázatkezelés jó tervezést igényel. Prevenció orientált lépések közöz vizsgálatok és azok menedzsment szinten történő elbírálása az arra kompetens munkaegészségügyi szolgálatok aktív részvételével. Növekszik azon szervezetek száma melyek kinyilvánítják vezérelveiket és elhivatottságukat a munkaegészségügy és munkabiztonság iránt. Ez minden bizonnyal meggyőző a szociálisan érzékeny üzleti menedzsmentek számára. Továbbá lényeges, hogy jól megalapozott módszerek végrehajtása hatékony legyen a munkahelyi kockázatok elsődleges megelőzésében. Ezt meg tudjuk erősíteni a meglévő jelentések és a helyes gyakorlatra vonatkozó útmutatók alapján a munkaegészség és biztonságra vonatkozóan.  Nagy igény mutatkozik a kockázatkezelés és szabályozás megalapozására az üzleti menedzsmentekben. Ez az igény kielégíthető megfelelő akció-orientált támogatással a munkahelyi kockázatkezelés és szabályozás módszereinek a helyi viszonyokhoz igazításával.  Szerencsére az ICOH újabb törekvései biztos előrehaladást mutatnak ebbe az irányba.

Résztvevői tervezés és fenntarthatóság

Manapság fokozott hangsúlyt fektetnek a munka-egészségügyi beavatkozások résztvevői tervezésre. A résztvevői tervezés számára biztosított közvetlen támogatás szerves részét képezi a munka-egészségügyi szervezetek üzleti menedzsmentekkel kapcsolatos promóciós tevékenységében.  Ennek oka, hogy a munkahelyi egészséget a faktorok sokasága befolyásolja, így nélkülözhetetlen egy széleskörű megelőzési terv kialakítása. Csak a menedzserek és munkások aktív részvételével lehet megérteni az egészségügyi és biztonsági szükségleteket annak érdekében, hogy célkitűzéseket lehessen állítani esetleg egyéb szükséges erőforrások igénybevételével. Továbbá elengedhetetlen egy olyan működési terv megalkotása, amely meghatározza az órarendet, szerepeket, költségeket, kommunikációt, valamint a monitorozás és kiértékelés módszereit is. Ahogyan ezt láttuk különböző kollégáink jó gyakorlatra vonatkozó jelentéseiben a részvétel lehetőségeit az üzleti menedzsment részeként kell sorozatos módon meghatározni. Említésre méltó a részvevői tervezés munkahelyi egészségi megelőző programokban való alkalmazása. Az ilyen jellegű beavatkozások előmozdítása a kis és közepes közösségekben azonnal észrevehető eredményeket hoz egyszerű, könnyen alkalmazható, főleg a helyi mértékekhez alkalmazkodó kockázat csökkentő módszerek tervezésével. Világos, hogy a részvevői tervezésnek megalapozottnak és kitartónak kell lennie. Ajánlott, hogy a kockázat kezelés és annak kiértékelése a menedzserek és dolgozók közös aktív döntéshozatala alapján történjen. Ahhoz, hogy a részvétel lépcsői megalapozottak legyenek fontos a részvevők jelenléte mindvégig a tervezési folyamat során. Figyelemmel kell lenni nem csak a könnyen alkalmazható módszerekre, de a kulcs partnerekre is (vezetők, menedzserek, dolgozók és kisegítő személyzet) valamint praktikusan meg kell állapítani azokat a kockázatokat melyek ellen speciális technikai segítség bevonása szükséges. A munkahelyi egészség jó gyakorlatának szükségszerűen tartalmaznia kell etikai alapelvekre vonatkozó példákat is, melyek alkalmazhatóak a munkahelyi egészség támogatásával foglalkozó szakemberekre is.


Közös szerepek a krízis menedzsmentbe

Újabb tapasztalatok a menedzsmentekben történő elsősegély nyújtás promóciójában rámutatnak a közreműködés jelentőségére számtalan vészhelyzet megoldásában a felkészülési tervek vonatkozásában is. Az említésre méltó példák beszámolnak pandémiás fertőzések valamint munkahelyi betegségek krízis menedzsmentjével kapcsolatos tapasztalatokról. Hasznos tapasztalatokat nyerünk az üzleti menedzsmentek támogatásáról az elsősegély nyújtás és készenléti helyzetek flexibilis módon történő támogatásán és tervezésén keresztül. A fent említett két aspektusa az üzleti menedzsment és a munkaegészségügy kapcsolatának rendkívül fontos. Az gyakorlat orientált megközelítése a potenciális munkahelyi kockázatoknak képezi az alapját a hatékony felkészültségnek és megelőzésnek. Ugyan ilyen lényeges a közös részvevők feladatainak és felelősségeinek tervezése. Példának okáért munkaegészségügyi szervezetek különböző mértékben részt vettek a földrengés és cunami károsultak valamint a legutóbbi Japán atombaleset utáni segítő-újraépítő munkában. Számtalan ICOH munkatárs vesz részt a segítő tervek előkészítésében és tartja szükségesnek az elsősegélynyújtás és készenléttel kapcsolatos tervezés erősítését az üzleti menedzsmentek részére a munka-egészségügyi szervezeteken keresztül. Egy következetes üzleti menedzsmentnek figyelembe kell vennie a munka valamint munkahelyi körülmények sokrétűségét, ami egyre gyakoribb társadalmainkban. Biztos vagyok abban, hogy a pozitív tapasztalatok cseréjével hozzájárulunk az üzleti menedzsmentek vállalati és szociális felelősségvállalásához és a munkahelyi egészség fontos alapját képezi majd közös céljaink elérésének. 

Kazutaka Kogi
Az  ICOH elnöke

Vissza