Nyitóoldal Alapdokumentumok Vezetőségi tagok Tudományos Bizottságok Nemzeti titkárságok Hasznos linkek ICOH Magyarországi Titkárság Hírek/Események Kapcsolat ICOH-tagság ICOH

Az Elnök üzenete (2009)

Kedves ICOH-s Kollégák!

ICOH-s (Nemzetközi Foglalkozás-egészségügyi Bizottság) hálózatunk kivételességét az ICOH tudományos bizottságok és munka- illetve feladatcsoportok tevékenysége fejezi ki a legjobban. Jelenleg 35 tudományos bizottság (TB) létezik, és minden TB a foglalkozás-egészségügyi kutatás és egy adott területen végzett gyakorlat egy-egy nemzetközi középpontja.

A TB-k hálózatának jellegzetessége, hogy ezek a fókuszpontok állandó hidat jelentenek az élvonalbeli kutatás és a mindennapi gyakorlat között. A TB-k által rendszeresen szervezett konferenciák és szimpóziumok azok a fórumok, ahol a legfrissebb tevékenységekről és legújabb tudományos áttörésekről értesülhetünk. Ha TB-kel kapcsolatot lépünk, biztosak lehetünk abban, hogy aktívak vagyunk a élvonalban, és megismerhetjük azokat az innovációkat, melyek világszerte a munkavállalók egészségére és jólétére törekednek. 

Az új tapasztalatok és irányelvek folyamatos eszmecseréjét a TB-kel való folyamatos kapcsolattartás és más kommunikációs csatornák biztosítják. Ezért fontos nekünk, ICOH tagoknak, hogy fenntartsuk ezeket a kapcsolatokat és így teljes mértékben ki tudjuk használni saját hálózatunk nyújtotta előnyöket. A 2009-es fokvárosi ICOH Kongresszus ideje alatt és után lehetőségem volt tanulni arról, hogy hogyan használjuk ki jobban az ICOH hálózatot. Többek között, hadd mutassak rá két dologra, amelyet így megtanultam.

Munkatársak tapasztalatcseréje

Az első lecke, amit megtanultam, a TB ülések helyszínének kiválasztása volt. Tavaly augusztusban láttam egy jó példát a helyszín megválasztására, amikor egy hetet töltöttem a Velencében található San Servolo-szigeten, ahol a váltott műszakról és a munkaidőről szóló nemzetközi szimpóziumon vettem részt. A szimpóziumot a váltott műszakkal és a munkaidővel foglalkozó TB és a Munkaidő Társaság szervezte. Meghökkentett, hogy a szimpóziumokon milyen szigorúan betartották a szabályokat. Az első és legfontosabb szabály az volt, hogy a szimpóziumokat egy "félreeső" helyen, amilyen például a San Servolo-sziget is, kell tartani. Ez volt az egyike a volt TB elnök Joseph Rutenfranz által kezdeményezett hét szabálynak. A többi szabály előírja a tudományágak előnyös keverékét, fiatal kutatók megfelelő arányát, meglehetősen rövid előadásokat, kiadós együttevéseket és ivásokat, néhány csoportos kirándulást és a tapasztalatok megosztását a hiányzókkal.

Ezeket a "Rutenfranz szabályokat" az 1970-es években vezették be, és mind a mai napig fennmaradtak. Bár nem feltétlenül minden TB ülést tartanak egy félreeső helyen, szinte minden TB próbálja betartani az elvet, hogy a vélemény- és tapasztalatcsere koncentrált és bensőséges legyen. A tudományágak egyvelege, valamint a vegyes generációk kétségkívül jó eredményekhez vezethetnek. A közös evések és kirándulások oldottabbá tehetik az ülések hangulatát. Ezért nagyon támogatom a konstruktív hozzáállást a TB találkozók megrendezésére. Az így kapott bensőséges vita segíthet megőrizni a szoros kapcsolat a valós szituációkkal, melyekkel munkánk során találkozunk.

Tanulás a korszerű gyakorlatból

A második tanulság számomra az volt, hogy hogyan tanuljunk a munkahelyen szerzett gyakorlatból. Ezt a leckét számos ICOH-hoz kapcsolódó projektből tanultam meg, melyek a nem megfelelően ellátott ágazatokkal foglalkoztak. Bár tapasztalataim a kisvállalkozások és a mezőgazdaságban dolgozók számára nyújtott foglalkozás-egészségügyi szolgálatokra, valamint a fejlődő országok számára végzett az alacsony költségű ergonómiai fejlesztésekre korlátozódnak, sokat tanultam a cselekvés-orientált projektekből, melyek a munkavállalók egészségének javítására törekedett ezekben a nehéz helyzetekben.

Ezek a projektek akkor voltak igazán sikeresek, amikor a sok akadály ellenére bevált gyakorlatokra koncentráltak. Az ICOH kongresszusokon és számos TB ülésen, amin részt vettem, képes voltam pontosan megfigyelni a helyben elért jó gyakorlatok közös jellemzőit. 

Ezek általában sürgős helyi igényeket céloznak meg, és megpróbálják a helyi embereket arra ösztönözni, hogy megvalósítható fejlesztéseket kezdeményezzenek. Ilyen jó gyakorlaton alapuló beavatkozások vezethetnek lényegi eredményre. Példaként említhető a különböző ágazatokban végzett munkahelyi fejlesztésekre oktató képzési módszerek, kisvállalkozásoknak és mezőgazdasági dolgozóknak nyújtott csoportos egészségügyi szolgáltatások és olyan "ellenőrző pontok", melyekkel helyben megvalósítható intézkedések ismerhetők fel. Örömmel figyeltem meg, hogy a legújabb fejlesztések az alapvető foglalkozás-egészségügyi ellátásban kapcsolódnak ezekhez a gyakorlati jellegű beavatkozásokhoz.

Most már rendelkezésünkre állnak olyan új típusú adatbázisok, melyekben megtalálhatóak a munkahelyi egészség és biztonság terén helyben elért jó gyakorlatok.

Remélem, hogy új intervenciós eszközök és adatbázisok, amelyek fejlesztésén dolgozunk, szilárd alapként szolgálnak majd a kutatás valós gyakorlattal való összekapcsolására.

Együttműködés nemzeti és regionális szervezetekkel

Az ICOH hálózat egy másik fontos jellemzője a szoros és aktív együttműködés a területünkön dolgozó nemzeti és regionális szervezetekkel. Bevett szokás a TB-k számára, hogy a találkozókat a nemzeti és regionális szervezetekkel szorosan együttműködve szervezik meg. Ez nyilvánvalóan egy nagy előnye hálózatunknak. Sokat profitálunk abból, hogy ezeken a találkozókon számos kolléga vesz részt ezekből a szervezetekből, így összekapcsolva a munkánkat és eredményeinket változatos munkahelyzetekkel és a legaktuálisabb témákkal. Gyors változások zajlanak a munkahelyi kockázatok megbecslésében és csökkentésében. Ezek a változások az intervenciós programok és egészségügyi szolgáltatások átalakítását teszik szükségessé. Ahogy egyre több és több összehangolt stratégiát dolgozunk ki, egyre inkább szükség van az együttműködésre a nemzeti és regionális egyesületekkel, civil szervezetekkel valamint közös intézkedésekre. Megtapasztalhattuk ezt hatékony beavatkozások és szolgáltatások kifejlesztésekor, melyek a munkahelyi vegyi kockázatokat, az azbesztet és más globálisan kiemelkedő kockázatot jelentő anyagokat, mozgásszervi betegségeket, munkahelyi stresszt, valamint a rosszul ellátott ágazatokat érintettek.

Én is részt vettem számos ilyen közös találkozón, és mindig lenyűgöztek a kiemelt kockázatokkal foglalkozó cselekvés-orientált tevékenységekről szóló jelentések. Határozottan úgy érzem, hogy saját tevékenységeinket össze kell kapcsolni különböző partnerekkel, mely különösen hatékony lehet olyan megelőző intézkedések felismerésében, amelyek különféle helyzetekben is alkalmazhatóak. Például, amikor tavaly áprilisban részt vettem az Ázsiai Azbeszt Konferencián Hongkongban, szorgalmaztam, hogy világszerte többet tegyenek az azbeszt betiltásáért és hatékony védelmet biztosítsanak az azbesztnek kitett munkavállalóknak. A Hongkongi Nyilatkozat az azbeszt minden formájának teljes tilalmát tűzte ki célul, és ezért közös fellépést kért a kormányoktól, a WHO-tól, az ILO-tól, az ICOH-tól és más nemzetközi szervezetektől. Mondanom sem kell, hogy a szorosabb együttműködés a nemzeti és a regionális társaságokkal és nem kormányzati szervezetekkel, továbbá a nemzetközi szövetségeseinkkel, nagyon fontos ezen és más területeken is.

Hálózatunk erősítése 

A tudományos bizottságaink, munkacsoportjaink és feladatcsoportjaink munkaterveiben hálózatunk erősítése többféleképpen is kiemelt szerepet kap. Rendkívül fontos, hogy ezeket a terveket és fellépéseket mindenki megismerje a TB jelentéseken, ICOH hírlevélen és az újonnan kialakított ICOH honlapon keresztül, hogy a kitűzött céljaink megvalósuljanak.

Az Ön javaslatait is szívesen látjuk arról, hogy lehetne erősíteni ICOH-s hálózatunkat, hogy elérjük közös céljainkat.

Kazutaka Kogi,
az ICOH elnöke
2009. szeptember 

Vissza